Izbori za odbornike u SO

Zbirna izborna lista za izbor odbornika u SO Ulcinj

Na osnovu čl. 49 stv. 1 i 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Sl. list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16 i 60/17), [...]
19/01/2018