Sastav Komisije

Sastav komisije

Guci Sulejman; predsjednik – 069/031-826

Hajdari Aferdita; sekretar – 069/293-123

Radovan Vukmanovic; član – 069/024-437

Anton Paljevic; zamjenik člana

Ljatif Avdo Gorana; član – 069/032-966

Kaplan Muca; član 069/377-160

Besmir Muratovic; član 069/538-302